Po kilku początkowych problemach z uzyskaniem pozwolenia na budowę i ekspertyzą zgodnie z §28 ust. 4 ustawy o ochronie przyrody i krajobrazu na budowę: remonta szlaku rowerowego na obszarze Karpat Wschodnich – SO 01, partner LPM Ulič, š.p. podpisał protokół przekazania terenu budowy w dniu 24.11.2020 r. W postępowaniu przetargowym najkorzystniejszą ofertą okazała się oferta GMT Development s.r.o. a termin zakończenia to koniec czerwca 2021 roku.