Wprowadzone przez Lucia.Danková

Dzień Informacji Porta Rusica z rajdem rowerovym

W dniu 25 września 2022 r. odbył się Polsko-słowacki rajd rowerowy najstarszym szlakiem handlowym miedzy Małopolską a Węgrami. Partnerzy w ramach projektu „Porta Rusica – z Połonin w Bieszczady„ w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska-Słowacja 2014-2020 współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, zorganizowali Dzień Informacji Porta Rusica wraz Transgranicznym Rajdem […]

Remont szlaku rowerowego zakończony.

W dniu 27.10.2021 wykonawca budowy – spol. GMT development s.r.o. z sukcesem zakończył i przekazał budowę: Remont szlaku rowerowego w Karpatach Wschodnich – SO 01, która zaczyna się w Przełęcze nad Roztokami na granicy SK-PL i kończy się w dawnej wsi Ruské (SK). Na wyremontowanej trasie o łącznej powierzchni prawie 5 km odwiedzający znajdą dwie […]

Szkolenie dla organizacji lokalnych zakończyło się sukcesem

W dniach 16-17 czerwca 2021 r. odbyło się szkolenie dla lokalnych organizacji i przewodników turystycznych w ramach projektu, które zorganizował partner Lesopoľnohospodársky majetku Ulič, š.p. (LPM Ulič, š.p.) Pierwszego dnia szkolenia uczestnicy spotkali się w domu kultury w Stakčínie, aby wysłuchać ciekawych wykładów dotyczących rozwoju turystyki i ścieżek rowerowych w Parku Narodowym Połoniny. Ze względu […]

,

Udany start remontu szlaku rowerowego

Po kilku początkowych problemach z uzyskaniem pozwolenia na budowę i ekspertyzą zgodnie z §28 ust. 4 ustawy o ochronie przyrody i krajobrazu na budowę: remonta szlaku rowerowego na obszarze Karpat Wschodnich – SO 01, partner LPM Ulič, š.p. podpisał protokół przekazania terenu budowy w dniu 24.11.2020 r. W postępowaniu przetargowym najkorzystniejszą ofertą okazała się oferta […]