Działania projektowe realizowane przez nadleśnictwo cisna (Partner p2)

Nazwa zadania 2: Adaptacja istniejących szlaków i ścieżek rowerowych na zrównoważoną trasę singletrack

a) Zadanie obejmuje wyznaczenie trasy rowerowej o długości około 14,25 km, z czego około 13,2 km będzie remontowaną ścieżką spełniającą wymagania zrównoważonej trasy rowerowej. Pozostała jej część będzie wykorzystywała sieć istniejących dróg gruntowych i asfaltowych. Remontowane ścieżki leśne znajdują się na północny zachód od miejscowości Cisna. Punkt startowy i odcinki dojazdowe do tras będą przebiegać po istniejących drogach publicznych na terenie wsi Cisna oraz na terenie Nadleśnictwa Cisna.

Ścieżki typu „singletrack” charakteryzują się minimalnym wpływem na lokalny ekosystem, nie powodują erozji i obsuwania się gleby, pozwalają użytkownikom na bezpośredni kontakt z przyrodą, są bezpieczne i jednocześnie atrakcyjne dla różnych grup użytkowników tras.

Adaptacja istniejących szlaków i ścieżek rowerowych na zrównoważoną trasę „singletrack” pozwoli na poszerzenie grupy odbiorców projektu o użytkowników rowerów typu MTB.

Nazwa zadania 3: Cykl konferencji, szkoleń dla społeczności lokalnych i przewodników

a) Organizację warsztatów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży z zakresu zrównoważonej turystyki rowerowej (powiat leski): 3 warsztaty x 20 osób.

Nazwa zadania 4: Cykl działań promujących zrównoważoną turystykę rowerową

a) Przygotowanie i druk folderu promocyjnego ścieżek rowerowych “single track” utworzonych w ramach projektu (wersje językowe PL/SK),

nakład: 1000 szt.

Nazwa zadania 5: Zarządzanie projektem

a) Spotkania robocze: podróże służbowe,

b) Zakup komputera przenośnego dla personelu projektu,

c) Wykonanie tłumaczeń związanych z bieżącą realizacją projektu (PL/SK/PL).

Nazwa zadania 6: Promocja projektu

a) Ustawienie tablicy informacyjnej i pamiątkowej w związku z infrastrukturą zaplanowaną w ramach projektu: powiat leski (2),

b) Wykonanie roll-up, który wykorzystanie zostanie do promocji Programu i UE w związku z organizowanymi wydarzeniami (szkolenia, imprezy).