(Nadleśnictwo Cisna)

Budowa zrównoważonej trasy – single track o długości 14 255 m

09.10.2019

Pierwsze posiedzenie Komitetu Sterującego

(23.05.2019)

Przeprowadzenie konferencji otwierającej w Dworze Snina

(27.02.2019)

Podpisanie Umowy o dofinansowaniu