O projekcie

Nazwa projektu:         Porta Rusica – z Połonin w Bieszczady

Nazwa programu:       Program Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020

Kod projektu:                PLSK.01.01.00-18-0152/17

Partner wiodący:          Powiat Leski (PL)

Partner P 1:                Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik (SK)

Partner P 2                 Nadleśnictwo Cisna (PL)

Planowany termin rozpoczęcia projektu: 01.10.2018

Planowany termin zakończenia projektu: 30.09.2020

Czas trwania projektu (w miesiącach): 24

 

Wartość całkowita projektu: 2 124 242,78 €

Współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (85 %)

Strona internetowa programu:https://sk.plsk.eu/

 

Strona internetowa partnerów projektu

Idea projektu Porta Rusica – z Połonin w Bieszczady nawiązuje do historycznego traktu Porta Rusica. Szlak handlowy Porta Rusica powstał w XIX w. i uchodzi za najstarszy trakt handlowy wybudowany na Górnych Węgrzech. Łączył Michalowce z Baligrodem, wiódł przez Ruske, Przełęcz nad Roztokami do Roztok. Na najlepiej zachowanym odcinku widoczne są osiągnięcia ówczesnej myśli technologicznej (przepusty, mostki, rogatki, słupki kilometrowe).

Celem projektu jest zwiększenie poziomu wykorzystania przyrodniczego i kulturowego potencjału pogranicza polsko-słowackiego (Powiat Leski,

okres Snina). Cel ten będzie realizowany przez 3 cele szczegółowe:

– stworzenie zintegrowanego produktu turystycznego Porta Rusica,

– zwiększenie rozpoznawalności przyrodniczego i kulturowego potencjału pogranicza polsko-słowackiego oraz

– podniesienie świadomości turystów i mieszkańców w zakresie zrównoważonej turystyki rowerowej.

 

W projekcie przewidziano 4 zadania:

– wytyczenie, oznakowanie Porta Rusica i infrastruktura towarzysząca (SK i PL)

– adaptacja istniejących szlaków i ścieżek rowerowych na zrównoważoną trasę „singletrack“ (PL),

– cykl konferencji, szkoleń dla społeczności lokalnych i przewodników (SK i PL) oraz

– cykl działań promujących zrównoważoną turystykę rowerową.

Główne rezultaty projektu: stworzenie transgranicznego produktu turystycznego Porta Rusica, obejmującego 59,75 km nowych, zmodernizowanych lub udoskonalonych transgranicznych ścieżek rowerowych (w tym trasę „singletrack“) wraz z infrastrukturą (tablice edukacyjne, wiaty, wieże widokowe). Stworzeniu produktu turystycznego Porta Rusica towarzyszyć będą: działania edukacyjne (8), działania promujące dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze pogranicza: 2 konferencje, 2 eventy, w tym rajd rowerowy, przygotowanie e-narzędzi (interaktywna mapa szlaków rowerowych, aplikacja na smartfony) oraz strona www z kodami QR i publikacje promujące potencjał pogranicza (mapy, album).