W ramach regularnych spotkań partnerów projektu pierwsze spotkanie Komitetu Sterującego odbyło się w pensjonacie „Adria“ w dniu 09.10.2019 r., w skład KS wchodzą przedstawiciele partnerów projektu i członkowie zespołu roboczego zaangażowanego w przygotowanie projektu. Więcej w protokole ze spotkania (załącznik Protokół z I spotkania KS (pobierz)) i w  Galérii .