Przystanki na droge

Przystanki na droge reprezentują interaktywne oznakowanie interesujących miejsc za pomocą kodów QR powiązanych z treścią strony internetowej, którą użytkownik przedstawi sobie na własnym urządzeniu mobilnym. System ten minimalizuje ingerencję w środowisko, umożliwia łatwą aktualizację i dystrybucję treści bez fizycznego ingerowania w oznaczenia miejsca, do konstrukcji panelu lub słupka informacyjnego. Zapewni także kilka nowych możliwości użytkownikom szlaku rowerowego – wysyłanie e-kartek, łączenie miejsca z sieciami społecznościowymi i udostępnianiem, tym samym bezpośrednio przyczyniając się do promocji projektu i szlaku rowerowego. Dzięki możliwości interakcji z komentarzami w on-line księdze gości zostanie utworzony nowy sposób statystyki odwiedzania. Dzięki interaktywnej mapie szlaku rowerowego ze współrzędnymi GPS poszczególnych przystanków albo miejsc turystycznie interesujących lub słupków informacyjnych zostaną stworzone warunki dla większego bezpieczeństwa turystów w terenie i jednocześnie dla bardziej kompletnej informacji o regionie, z możliwością wsparcia geocachingu.