W dniach 16-17 czerwca 2021 r. odbyło się szkolenie dla lokalnych organizacji i przewodników turystycznych w ramach projektu, które zorganizował partner Lesopoľnohospodársky majetku Ulič, š.p. (LPM Ulič, š.p.)

Pierwszego dnia szkolenia uczestnicy spotkali się w domu kultury w Stakčínie, aby wysłuchać ciekawych wykładów dotyczących rozwoju turystyki i ścieżek rowerowych w Parku Narodowym Połoniny. Ze względu na trwającą sytuację pandemiczną polscy partnerzy i uczestnicy projektu uczestniczyli online. Na początku szkolenia uczestnicy zostali zapoznani z projektem Porta Rusica z pozycji partnera słowackiego – LPM Ulič, š.p., partnera wiodącego z Polski – Powiat Leski oraz polskiego partnera Nadleśnictwo Cisna. Inż. Wojciech Jankowski, przewodnik Stowarzyszenie Przewodników Turystycznych „KARPATY” zapoznał obecnych z usługami przewodnickimi w Bieszczadzkim Parku Narodowym. Jozef Talarovič z OZ Fénix (SK) przyjechał porozmawiać o budowie ścieżek rowerowych we wschodniej Słowacji i początkach współpracy z polskimi partnerami. Viera Štupáková – koordynatorka rowerowa dla regionu samorządowego Preszów przedstawiła przygotowany plan projektu „Połoniny Trail”, który przewiduje budowę i naprawę prawie 90 km ścieżek rowerowych w Parku Narodowym Połoniny z połączeniami transgranicznymi z Polską i Ukrainą. Zuzana Burdová a Rastislav Mičaník (Nadácia Aevis, n.o.) przyjechali porozmawiać o turystyce przyrodniczej, wykorzystaniu piękna przyrody i możliwości dla regionu i jego mieszkańców. Cykl wykładów zakończył Inż. Miroslav Buraľ z organizacji Karpacki Drewniany Kościół, n.o. i w ciekawy sposób przybliżył uczestnikom kultową ścieżkę rowerową, która łączy 9 ​​drewnianych świątyń zlokalizowanych w dzielnicach Snina i Sobrance.

Drugiego dnia szkolenia z parkingu Zemplínske Hámre nastąpiło podejście na Sninský Kameň (1006 m n.p.m.). W drodze towarzyszył nam inż. Miroslava Buraľ i pomimo mniejszego udziału uczestnicy spędzili przyjemny dzień z pięknym widokiem na okolice Sniny i góry Vihorlat.