W dniu 27.02.2019 r. o godzinie 10:00 w sali obrad Powiatu Leskiego (PL) podpisano Umowę o dofinansowaniu między Ministrem Inwestycji i Rozwoju (PL), reprezentowanym przez Adama Hamryszczaka i Powiatem Leski, reprezentowanym przez burmistrza Andrzeja Olesiuka. Na uroczystym podpisaniu umowy byli obecni również pozostali przedstawiciele Partnerów Projektu z Leśnorolniczego Majątku Ulič, š. p., i Nadleśnictwa Cisna. Więcej informacji na temat wydarzenia można znaleźć w raporcie w zakładce Press