Oszałamiająca zieleń, niezapomniany zapach lasu

ścieżka leżąca wśród piękna Parku Narodowego Połoniny i Bieszczadzkiego Parku Narodowego, to Porta Rusica.

PrzystankiZ historii

Porta Rusica

Droga w głąb gór, pokonywająca grzbiety górskie.
Droga, którą szli kupcy, furmani, zbójnicy i żołnierze od wieków, droga łącząca dwa narody.

Pomysł ożywienia tego piękna jest w zasięgu ręki, możliwość zbudowania nie zwykłego szlaku turystycznego, ale trasy, która pokaże zrównoważone wykorzystanie zasobów naturalnych i historycznych, a nie tylko ich nieuczciwe wykorzystanie.
Blisko 60 km ścieżek rowerowych w dziewiczej urodzie, odnowa w zgodzie z naturą, z naciskiem na zachowanie historycznych elementów starej drogi, historyczne, kamienne, płytowe przepusty. Unikalne wartości historyczne i przyrodnicze, harmonia człowieka z przyrodą, możliwość doskonałego odczucia natury, wzmocnienie potencjału pogranicza polsko-słowackiego.
Porta Rusica oferuje również poszerzenie i wzbogacenie oferty regionu po stronie Słowacji i Polski.

Z historii

W obszarze katastralnym dawnej wsi Ruské, w pobliżu zbiornika wodnego Starina, znajduje się kamienna droga Porta Rusica, która została uznana za zabytek kultury.

Przystanki

Miejscowość Ruské

Pierwszy dokument dotyczący miejscowości Ruské pochodzi z 1585 r., kiedy ludność miejscowa po pierwszy raz została opodatkowana podatkiem poprzez węgierskiego króla. Jej nazwa dowodzi, że jej założycielami byli Rusini.

Została założona na terytorium dóbr Drugeth. Ich własnośćią, lub ich spadkobiercy była do początku XVIII wieku…

Kolonizacja wołoska na Górnym Zemplinie

W osiedlaniu Karpat Wschodnich na Słowacji (terytorium obecnego Górnego Zemplina) uczestniczyli Wołosi, którzy przybyli tutaj w okresie od XIV do XVII w., głównie z Wołoszczyzny. Z etnicznego punktu widzenia pierwotnie była to ludność rusińsko-rumuńska, w pierwotnych źródłach pisemnych zwana Coloni Valachales lub Valach seu Ruthéni…

Strategiczna Przełęcz nad Roztokami Górnymi

Przełęcz nad Roztokami Górnymi jako strategiczny punkt militarny stała się miejscem walk podczas największych konfliktów wojennych XX wieku.

Podczas I wojny światowej wojska rosyjskie dwukrotnie przebyły się przez przełęcz. Pierwszy raz w listopadzie 1914 r. Ówczas wojska rosyjskie pod dowództwem generała Korniłowa przełamały front i przez Przełęcz nad Roztokami Górnymi zaatakowały ówczesne Węgry. Dotarli aż do Humennego …

Plaj karpacki

„Plaj” to stare rusińskie słowo odnoszące się do drogi do środku gór, przezwyciężającej karpackie grzbiety. Najważniejszą drogą regionu Snina jest Via (Porta) Rusica, prowadząca z byłych Węgier do Polski przez Przełęcz nad Roztokami Górnymi (po słow. Ruské sedlo – przyp. tłum.).

Najstarsze pośrednie dane dotyczące tego szlaku handlowego pochodzą z drugiej połowy XVIII …

Przełęcz nad Roztokami Górnymi

(Ruské sedlo; Porta Rusica) Przełęcz nad Roztokami – Okrąglik – Jasło

Szlak graniczny, stanowiący dawniej ważny trakt handlowy pomiędzy Małopolską a Węgrami. Nazywaną ją wówczas Porta Rusica czyli brama ruska. Obecnie przez przełęcz przebiega szlak graniczny (niebieski) na odcinku pomiędzy Balnicą…

Kolejka Bieszczadzka

Kolejna atrakcja na trasie Porta Rusica – Majdan Kolejka Bieszczadzka

Każdy, kto wybiera się w Bieszczady i trafi w okolice miejscowości Cisna, na pewno usłyszy o słynnej „bieszczadzkiej ciuchci” czy też o „bieszczadzkiej kolejce”. Aby zaspokoić swoją ciekawość i przekonać się o tym, co w niej jest takiego wyjątkowego, najlepiej udać się z Cisnej drogą prowadzącą na Komańczę …

Sine wiry

Jedną z pobliskich atrakcji w pobliżu trasy Porta Rusica są  Sine Wiry to rezerwat krajobrazowy  obejmujący 7-kilometrowy fragment, znajdujący się na terenach dawnych wsi Łuh, Zawój i Polanki. Na rezerwat ten przypada kilkukilometrowy odcinek rzeki Wetlina, oraz południowe stoki wzgórza Połoma (776m n.p.m.) porośnięte głównie lasem bukowo-jodłowym…

Jezioro Solińskie

Solina – należy do miejscowości, którą kojarzy wiekszość polaków, Jezioro Solińskie położone jest na północny-zachód od Bieszczadów jest to największy w Polsce sztuczny zbiornik wodny retencyjno-energetyczny. Jezioro powstało, by chronić Dolinę Sanu przez grożącymi jej powodziami. Pomysł powstania w tym miejscu zalewu zrodził się już w okresie międzywojennym…

Ścieżka na Korbanię

Wyznakowano stąd ścieżkę spacerową, prowadzącą na jeden z najciekawszych szczytów w okolicy – Korbanię (894 m n.p.m, zwana dawniej Patrola). Ścieżka oznakowana jest kolorem zielonym. W Roku 2010 Nadleśnictwo Baligród poprawiło ścieżkę: są nowe oznaczenia, kładki i pomosty. Zdecydowana większość ścieżki przebiega w terenie leśnym, zacienionym, co jest przyjemne zwłaszcza w letnie, upalne dni…

Bieszczadzkie Drezyny Rowerowe – linia 108

Linia 108 jest linią łącząca stację Stróże ze stacją Krościenko i z przejściem granicznym w tej miejscowości. Linię zbudowano w 1872 r. z polecenia władz Cesarstwa Austriackiego. Łączyła ona Pierwszą Węgiersko-Galicyjską Kolej Żelazną z linią kolejową nr 96.
Dziś jest to największa w Polsce turystyczna wypożyczalnia drezyn rowerowych na odcinku 47 km od Zagórza do Krościenka z bazą w Uhercach Mineralnych, działająca od maja 2015 roku….

Partnerzy

Skontaktuj się z nami