W ramach celu szczegółowego projektu skierowanego do zwiększenia rozpoznawalności przyrodniczego i kulturowego potencjału pogranicza polsko-słowackiego w Dworze Snina odbyła się w dniu 23.05.2019 r. konferencja otwierająca o projekcie, której organizacja przypadła do słowackiego partnera projektu: Leśnorolniczego Majątku Ulič. š. p.  Zaproszenie na konferencję przyjeli przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi RS – Ing. Jaroslav Regec, Sekretarz Generalny Urzędu Slużbowego MRiRW RS, Burmistrz miasta Snina – Ing. Daniela Galandová, Leszek Buller – reprezentujący Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju (PL), Andrzej Olesiuk – Starosta Leski (Partner Wiodący), przedstawiciele partnerów projektu z Powiatu Leskiego (PL) i Nadleśnictwa Cisna (PL) oraz przedstawiciele lokalnych jak i polskich organizacji działających w zakresie ruchu turystycznego i biznesu. Zaprezentowano w sumie 6 predlekcji, z których uczestnicy mogli dowiedzieć się więcej o projekcie, jego celach i planowanych działaniach, zarówno po stronie słowackiej, jak i polskiej. Ing. Miroslav Buraľ z Fundacji Ochrony Różnorodności Biologicznej Karpat wciągnął słuchaczy w XVIII wiek, kiedy to pojawiła się pierwsza wzmianka o historycznym szlaku handlowym między Sniną – Przełęczą nad Roztokami Górnymi – Cisną i wyjaśnił więcej o początkach jego budowy, przyczynach, które do tego doprowadziły, kontekście historycznym oraz  stopniowej zmianie jego pierwotnej funkcji aż do chwili obecnej. Do jego wykładu przyłączyl się Mgr. Dominik Sabol, pracownik ochrony zabytków z Regionalnego Urzędu Ochrony Zabytków w Preszowie, który opowiadał się za znaczeniem jego ochrony dla przyszłych pokoleń, ponieważ takich zachowanych historycznych szlaków jest stosunkowo niewiele, nie tylko na Słowacji, ale także w całej Europie i dowodzą architektonicznej wyjątkowości, unikalności i geniuszu tamtych czasów. Powrót z historii do teraźniejszości zapewnil Mgr. Jozef Talarovič z Fénix, o. z., Snina, który opisał przeszkody i problemy w tworzeniu międzynarodowej ścieżki rowerowej – Zielony chodnik R61 (SK-UA-PL), której początki sięgają 2001 r.

Podczas konferencji zaplanowano również wycieczkę do nieistniejącej wsi Ruské, ale niestety nie mogła się ona odbyć z powodu złej pogody. Przed obiadem uczestnicy obejrzeli krótki film przedstawiający obecny stan szłaku rowerowego Przełęcz nad Roztokami Górnymi – Ruské.

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *