Wprowadzone przez administrator

„Singletrack“ jest już gotowa! (Nadleśnictwo Cisna)

Postępowanie przetargowe na realizację zadnie pod nazwą: Budowa „zrównoważonej” trasy rowerowej „singletrack”, w ramach projektu PLSK.01.01.00-18-0152/17 p.n. „Porta Rusica – z Połonin w Bieszczady” ogłoszono w dniu 26.09.2018r. W postępowaniu przetargowym najkorzystniejszą ofertą okazała się oferta Przedsiębiorstwa Transportowo – Budowlanego HUTA Sp. J. z siedzibą 38-530 Odrzechowa ul. Jana 67. Umowa oraz protokół przekazania terenu […]

Pierwsze posiedzenie Komitetu Sterującego

W ramach regularnych spotkań partnerów projektu pierwsze spotkanie Komitetu Sterującego odbyło się w pensjonacie „Adria“ w dniu 09.10.2019 r., w skład KS wchodzą przedstawiciele partnerów projektu i członkowie zespołu roboczego zaangażowanego w przygotowanie projektu. Więcej w protokole ze spotkania (załącznik Protokół z I spotkania KS (pobierz)) i w  Galérii .

Przeprowadzenie konferencji otwierającej w Dworze Snina

W ramach celu szczegółowego projektu skierowanego do zwiększenia rozpoznawalności przyrodniczego i kulturowego potencjału pogranicza polsko-słowackiego w Dworze Snina odbyła się w dniu 23.05.2019 r. konferencja otwierająca o projekcie, której organizacja przypadła do słowackiego partnera projektu: Leśnorolniczego Majątku Ulič. š. p.  Zaproszenie na konferencję przyjeli przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi RS – Ing. Jaroslav Regec, […]

Podpisanie Umowy o dofinansowaniu

W dniu 27.02.2019 r. o godzinie 10:00 w sali obrad Powiatu Leskiego (PL) podpisano Umowę o dofinansowaniu między Ministrem Inwestycji i Rozwoju (PL), reprezentowanym przez Adama Hamryszczaka i Powiatem Leski, reprezentowanym przez burmistrza Andrzeja Olesiuka. Na uroczystym podpisaniu umowy byli obecni również pozostali przedstawiciele Partnerów Projektu z Leśnorolniczego Majątku Ulič, š. p., i Nadleśnictwa Cisna. Więcej […]