V rámci čiastkového cieľa projektu zameraného na  zvýšenie rozpoznateľnosti prírodného a kultúrneho potenciálu poľsko-slovenského pohraničia sa dňa 23.05.2019 v Kaštieli Snina konala úvodná konferencia o projekte, ktorej organizácia pripadala na slovenského partnera projektu: Lesopoľnohospodársky majetok Ulič. š.p. Pozvanie na konferenciu prijali zástupcovia z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR – Ing. Jaroslav Regec, generálny tajomník služobného úradu MPRV SR, primátorka mesta Sniny – Ing. Daniela Galandová, Leszek Buller – zastupujúci Ministerstvo investícií a rozvoja (PL), Andrzej Olesiuk – Starosta Leski (vedúci partner), zástupcovia partnerov projektu z Powiat Leski (PL) a Nadleśnictwa Cisna (PL) a zástupcovia miestnych aj poľských organizácii pôsobiacich v oblasti cestovného ruchu a podnikania. Celkovo bolo odprezentovaných 6 príspevkov, z ktorých sa zúčastnení mohli dozvedieť viac o projekte, jeho cieľoch a plánovaných aktivít ako na slovenskej aj na poľskej strane. Ing. Miroslav Buraľ z Nadácie pre ochranu biodiverzity Karpát vtiahol poslucháčov do 18. storočia, kedy siahajú prvé zmienky o historickej obchodnej ceste medzi Sninou – Ruským sedlo – Cisnou a priblížil viac o počiatkoch jej výstavby, dôvodoch ktoré k tomu viedli, historických súvislostiach a postupnej zmene jej pôvodnej funkcie až po súčasnosť. Na jeho prednášku nadviazal aj Mgr. Dominik Sabol, pamiatkar z Krajského pamiatkového úradu v Prešove, ktorý obhajoval dôležitosť jej zachovania aj pre nasledujúce generácie, nakoľko je takýchto zachovaných historických ciest pomerne málo, nielen na Slovensku ale aj v celej Európe a dokazujú architektonickú jedinečnosť, unikátnosť a genialitu vtedajšej doby. Späť z histórie do súčasnosti nás previedol Mgr. Jozef Talarovič z Fénix o.z, Snina, ktorý zúčastneným opísal úskalia a problémy pri vytváraní medzinárodnej  cyklotrasy – Zelený chodník R61 (SK-UA-PL), ktorej počiatky sa datujú od roku 2001.

V rámci konferencie bola plánovaná aj exkurzia do bývalej obce Ruské, žiaľ, pre nepriaznivé počasie sa však nemohla uskutočniť. Zúčastneným sa pred obedom premietol krátky film, ktorý zachytáva súčasný stav cyklotrasy Ruské sedlo – Ruské.

Fotografie a reportáž z úvodnej konferencie nájdete v galérii

0 komentárov

Zanechajte komentár

Chcete sa pripojiť k diskusii?
Neváhajte prispieť!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *