Verejné obstarávanie na realizáciu úlohy pod názvom: Vybudovanie „udržateľnej“ cyklotrasy „singletrack“ v rámci projektu PLSK.01.01.00-18-0152 /17 „Porta Rusica – z Polonín do Bieszczadov“ bolo vyhlásené 26. septembra 2018. Úspešným uchádzačom sa stala spoločnosť Przedsiębiorstwo Transportowo – Budowlane HUTA Sp. J. so sídlom ul. Jana 67, 38-530 Odrzechowa. Zmluva o dielo a protokol o odovzdaní staveniska boli podpísané 07. novembra 2018. Stavebné práce na vybudovaní „singletrack“ boli ukončené v novembri 2019 (kolaudácia stavby prebehla v decembri 2019). Celkové náklady na stavebné práce predstavovali sumu 1 028 852,71 PLN brutto.

Udržateľná cyklistická trasa „singletrack“ s celkovou dĺžkou 14,255 km sa nachádza na území obhospodarovanom Lesným závodom v Cisne (Nadleśnictwo Cisna), ktorý je súčasťou štátnych lesov -Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe. V rámci investície boli na cyklotrase umiestnené viaceré technické prvky: informačné tabule, stojany na bicykle, priepusty, servisný cyklostojan na opravu bicyklov, drevené lávky a pod. Nakoľko sa jedná o „udržateľnú“ cyklotrasu, pri jej výstavbe sa kopíroval prirodzený profil terénu a použili sa prírodné komponenty na jej spevnenie (drvený kameň a prach).

Z dôvodu ukončenia výstavby cyklistického chodníka už v roku 2019 a pre veľký záujem turistov navštevujúcich pohorie Bieszczady sa Nadleśnictwo Cisna rozhodlo sprístupniť cyklotrasu už v júli 2020. Pre pretrvávajúcu pandémiu COVID-19 sa oficiálne otvorenie zatiaľ nekonalo, ale v súčasnosti prebiehajú prípravné práce na jej otvorenie (pravdepodobne bude otvorenie spojené s podujatím, ktoré v rámci projektu zorganizuje vedúci partner – Starostwo Powiatowe v Lesku.)