Dňa 27.02.2019 o 10:00 hod. v zasadačke Powiatu Leski (PL) došlo k podpisu Zmluvy o poskytnutí finančného príspevku medzi Ministrom investícii a rozvoja (PL) zastúpeným Adamom Hamryszczakom a Powiatom Leski v zastúpení starostom Andrzejom Olesiukom. Na slávnostnom podpisovaní zmluvy sa zišli aj ostaní predstavitelia partnerov projektu z Lesopoľnohospodárskeho majetku Ulič, š.p. a Nadleśnictwa Cisna. Viac o akcii sa dozviete v reportáži v záložke Press