Po viacerých počiatočných problémoch pri získaní stavebného povolenia a a odborného stanoviska podľa §28 ods. 4 zákona o ochrane prírody a krajiny pre stavbu: rekonštrukcia cyklotrasy na území Východných Karpát – SO 01 mohol partner LPM Ulič, š.p. dňa 24.11.2020 pristúpiť k odovzdaniu staveniska zhotoviteľovi danej stavby. Úspešným víťazom sa vo verejnom obstarávaní stala spoločnosť GMT development s.r.o. a termín ukončenia stavby je naplánovaný na koniec júna 2021.