V dňoch 16. – 17.06.2021 sa uskutočnilo školenie pre lokálne organizácie a turistických sprievodcov v rámci projektu, ktoré organizoval partner Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š.p. (LPM Ulič, š.p.)

V prvý deň školenia sa účastníci stretli v kultúrnom dome v Stakčíne, aby si vypočuli zaujímavé prednášky zamerané na rozvoj turizmu a cyklochodníkov v NP Poloniny. Poľskí partneri projektu a účastníci sa pre pretrvávajúcu pandemickú situáciu zúčastnili online. V úvode školenia bol pre účastníkov predstavený projekt Porta Rusica z pozície slovenského partnera – LPM Ulič, š.p., vedúceho partnera z Poľska – Powiat Leski a poľského partnera Nadlesníctva Cisna. Ing.Wojciech Jankowski, sprievodca Klubu Karpatských turistických sprievodcov oboznámil prítomných so sprievodcovskými službami v Bieščadskom národnom parku. O značení a prvých začiatkoch budovania cyklociest na východnom Slovensku a začiatkoch spolupráce s poľskými partnermi prišiel porozprávať Mgr. Jozef Talarovič z OZ Fénix zo Sniny. Viera Štupáková- cyklokordinárka pre Prešovský samosprávny kraj predstavila pripravovaný projektový zámer “Poloniny Trail”, ktorý počíta s vybudovaním a opravou takmer 90 km cyklociest v NP Poloniny s cezhraničným prepojením na Poľsko a Ukrajinu. O prírodnom turizme, využití prírodných krás a možnostiach pre región a jeho obyvateľov prišli porozpráva Zuzana Burdová a Rastislav Mičaník z Nadácie Aevis, n.o. Cyklus prednášok zakončil Ing. Miroslav Buraľ z organizácie Karpatské drevené cerkvi, n.o. a pútavým spôsobom predstavil účastníkom cyklistický chodník ikon, ktorý prepája 9 drevených chrámov, ktoré sa nachádzajú v okresoch Snina a Sobrance.

V druhý deň školenia sa uskutočnil výstup na Sninský kameň (1 006 m n. m.) z parkoviska Zemplínske Hámre. Cestou nás sprevádzal Ing. Miroslav Buraľ a aj napriek nižšej účasti účastníci prežili príjemný deň s nádherným výhľadom na okolie Sniny a pohorie Vihorlat.