Aktivity v rámci projektu realizované Powiat Leski (Vedúci partner PW/VP)

Úloha 1: Vytýčenie, označenie Porta Rusica a sprievodná infraštruktúra

a) Výstavba altánkov drevenej konštrukcie do 35 m2 (7 ks). Altánky vybavené budú drevenými lavicami (6 ks), stolom z okruhliakov (1 ks), stojanmi na 10 bicyklov. Altánky budú plniť funkciu odpočinku pre cyklistov na trase.

b) Označkovanie nových trás. Označkovanie smerové trás na úseku asi 30 km, stavané minimálne raz na 1 km trasy. 

c) Montáž veľkých infotabúľ s rozmermi min. 1 m x 2 m. Tabule obsahovať budú základné informácie o priebehu trasy, najdôležitejších bodoch k návšteve. Počet kusov – 9 (1 pri každom altánku).

d) Výstavba vyhliadkových altánkov s plochou do 35 m2 (2 ks). Altánky budú mať vyššiu konštrukciu ako odpočinkové altánky. Budú mať rekreačný charakter, poslúžia pozorovaniu prírodných krás.

e) Spracovanie grafickej vizualizácie celej trasy (logá, grafická podoba označení a pod.).

Úloha 3: Cyklus konferencií, školení pre miestne spoločnosti a sprievodcov

a) Organizovanie školenia pre turistických sprievodcov (poviat Lesko): 2 školenia x 2 dni x 15 osôb. Cieľom školení bude

prezentácia hlavných výsledkov projektu, vytýčených trás na poľskej, ako aj slovenskej strane. 

b) Organizovanie školenia pre miestne komunity (poviat Lesko): 2 školenia x 20 osôb. Školenia sa budú týkať prezentácie

potenciálu poľsko-slovenského pohraničia, jeho významu, ochrany, zásad využitia, zvýšenia povedomia miestnej komunity

o význame biodiverzity a propagácie efektívneho obhospodarovania týchto zdrojov,

 c) Príprava skriptu príkladov dobrej praxe na základe uskutočnených školení, možného na využívanie pri organizovaní

podobných školení (100 kusov). Skrípt bude uverejnený na webových stránkach partnerov, stránke projektu. Bude dostupný 2 jazykových verziách PL/SK), 

d) Organizovanie záverečnej konferencie (poviat Lesko); 50 osôb. Na konferencii budú prezentované výsledky projekt

 

Úloha 4: Cyklus aktivít pre propagáciu udržateľnej cykloturistiky

a) Kultúrne a integračné podujatie (Lesko). Cieľom akcie je propagácia vyváženej a aktívnej turistiky. 

b) Súprava propagačných predmetov súvisiacich s cykloturistikou, reflexné materiály, fľaše, ponča proti dažďu, trička, čiapky apod., 2000 ks. Materiály budú distribuované počas podujatí usporiadaných PW. 

c) Album ukazujúci krásy krajiny a prírody vybratých miest poľsko-slovenského pohraničia (PL/SK), 5000 ks. 

d) Interaktívna mapa cyklotrás vytvorených v rámci projektu (PL/SK). Poľsko-slovenská internetová platforma: náklady obsahujú grafický projekt, vytvorenie, umiestnenie obsahu, preklady, redigovanie textov, stránky prispôsobené na fungovanie na mobilných zariadeniach. Platforma bude dostupná aj cez weby ostatných Partnerov. 

e) Aplikácia pre smartfóny. Aplikácia bude dostupná aj prostredníctvom webov ostatných Partnerov. 

f) Príprava a tlač mapy cyklotrás vytvorených v rámci projektu (papierová verzia, PL/SK), 5000 ks. 

g) Informačný deň Porta Rusica s bicyklovými pretekmi: Cisna-Ruské (130 osôb). Akciu usporiada P1 v spolupráci s PW.

Úloha 5: Riadenie projektu

a) Pracovné stretnutia: služobné cesty,

b) Nákup kancelárskeho nábytku: vybavenie pracoviska potrebným zariadením tj. stoličky, stôl, skrinka,

c) Nákup multifunkčného zariadenia, telefónov – pevná linka (2 ks.) a skartovačov, 

d) Nákup fotografického prístroja (propagácia projektu),

e) Nákup notebooku pre personál projektu,

f) Spracovanie projektu organizácie cestnej premávky pre projektovanú trasu,

g) Organizácia zasadnutí Riadiacich výborov v Poľsku (20 osôb x 4). Zasadnutia RV sa budú konať raz za štvrťrok. Ich účastníkmi budú zástupcovia Partnerov, subjekty zainteresované projektom (napr. miestni lídri, zástupcovia organizácií zabývajúci sa cykloturistikou),

h) Vyhotovenie prekladov spojených s priebežnou realizáciou projektu.

i) Príprava dokumentácie spojenej s priebežnou realizáciou projektu (dopyt, inzeráty, a pod.), príprava pravidelných reportov, záverečnej správy, monitoring a evaluácia projektu.

Úloha 6: Propagácia projektu

a) Publikáciu článkov a informácií o projekte v elektronických a tlačených médiách: poľská strana (2 zostavy),

b) Vytvorenie informačnej a pamätnej tabule v súvislosti a infraštruktúrou naplánovanou v rámci projektu: okres Lesko (2),

c) Výroba roll-up, ktorý bude používaný na propagáciu Programu a EÚ v súvislosti s organizovanými udalosťami (školenia, konferencie, podujatia).