(Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š.p.)

Rekonštrukcia cyklotrasy Ruské sedlo – Ruské

(Nadlesnictwo Cisna)

Výstavba a dokončenie udržateľnej trasy – single track s dĺžkou 14 255 m

09.10.2019

1. stretnutie Riadiaceho výboru

(23.05.2019)

Úvodná konferencia v Kaštieli Snina

(27.02.2019)

Podpis Zmluvy o poskytnutí finančného príspevku