V rámci pravidelných stretnutí partnerov projektu sa dňa 09.10.2019 v penzióne Adria uskutočnilo prvé zasadnutie Riadiaceho výboru, ktorý tvoria zástupcovia partnerov projektu a členovia pracovného tímu, podieľajúceho sa na príprave projektu. Viac v zápisnici zo stretnutia (príloha Zápisnica z 1. stretnutia RV (na stiahnutie)) a v Galérii .