Zastávky na trase

Zastávky na trase predstavujú interaktívne značenie zaujímavých miest pomocou QR kódov prepojených s obsahom webovej stránky, ktorý si návštevník zobrazí na vlastnom mobilnom zariadení. Tento systém minimálnym spôsobom zasahuje do okolitého prostredia, umožňuje jednoduchú aktualizáciu a rozširovanie obsahu bez fyzických zásahov do značenia miesta, konštrukcie panela či informačného stĺpika. Rovnako prinesie účastníkom cyklotrasy niekoľko nových možností – zasielanie elektronických pohľadníc, prepojenie miesta so sociálnymi sieťami a zdieľaním, čím priamo prispieva k propagácii projektu a cyklotrasy. Vďaka možnosti interaktívnych komentárov v online knihe návštev bude vytvorený nový spôsob štatistiky návštevnosti. Vďaka interaktívnej mape cyklotrasy s GPS súradnicami jednotlivých zastavení resp. turisticky zaujímavých miest či informačných stĺpikov budú vytvorené podmienky pre lepšiu bezpečnosť turistov v teréne a zároveň komplexnejšiu informáciu o regióne, s možnosťou podpory geocachingu.