Dňa 08.07.2020 sa v Hoteli Kamei v Snine uskutočnilo ďalšie stretnutie členov Riadiaceho výboru, ktoré zorganizoval Partner P1 – Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š.p. Nakoľko sa v priebehu realizácie projektu zo strany Partnera P1 vyskytli viaceré komplikácie súvisiace zo začatím investičnej časti projektu – rekonštrukciou cyklotrasy, bolo potrebné o nich oboznámiť ostatných partnerov. Viac o zasadnutí Riadiaceho výboru v Zápisnici.