Entries by Lucia.Danková

Informačný deň Porta Rusica s cyklojazdou

Dňa 25. septembra 2022 sa uskutočnila akcia “Informačný deň Porta Rusica s cyklojazdou” v rámci projektu “Porta Rusica – z Polonín do Bieszczadov”. Cyklojazda sa začala v Majdane (PL) pri novovybudovanom drevenom prístrešku. Odtiaľ sa účastníci na bicykloch presunuli k štátnej hranici SK-PL k Ruskému sedlu do bývalej obce Ruské (SK), spolu cca 13 km. […]

Rekonštrukcia cyklotrasy Ruské sedlo – Ruské ukončená.

Dňa 27.10.2021 bola zhotoviteľom stavby, spol. GMT development s.r.o. úspešne dokončená a odovzdaná stavba: Rekonštrukcia cyklotrasy na území Východných Karpát – SO 01, ktorá začína v Ruskom sedle na SK-PL hranici a končí v bývalej obci Ruské (SK). Na zrekonštruovanej trase s celkovou výmerou takmer 5 km návštevníci okrem krásnej okolitej prírody a cyklistického vyžitia […]

Školenie pre lokálne organizácie malo úspech

V dňoch 16. – 17.06.2021 sa uskutočnilo školenie pre lokálne organizácie a turistických sprievodcov v rámci projektu, ktoré organizoval partner Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š.p. (LPM Ulič, š.p.) V prvý deň školenia sa účastníci stretli v kultúrnom dome v Stakčíne, aby si vypočuli zaujímavé prednášky zamerané na rozvoj turizmu a cyklochodníkov v NP Poloniny. Poľskí partneri […]

Úspešné odovzdanie staveniska rekonštrukcie cyklotrasy

Po viacerých počiatočných problémoch pri získaní stavebného povolenia a a odborného stanoviska podľa §28 ods. 4 zákona o ochrane prírody a krajiny pre stavbu: rekonštrukcia cyklotrasy na území Východných Karpát – SO 01 mohol partner LPM Ulič, š.p. dňa 24.11.2020 pristúpiť k odovzdaniu staveniska zhotoviteľovi danej stavby. Úspešným víťazom sa vo verejnom obstarávaní stala spoločnosť GMT development […]

Ďalšie stretnutie členov Riadiaceho výboru_08.07.2020

Dňa 08.07.2020 sa v Hoteli Kamei v Snine uskutočnilo ďalšie stretnutie členov Riadiaceho výboru, ktoré zorganizoval Partner P1 – Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š.p. Nakoľko sa v priebehu realizácie projektu zo strany Partnera P1 vyskytli viaceré komplikácie súvisiace zo začatím investičnej časti projektu – rekonštrukciou cyklotrasy, bolo potrebné o nich oboznámiť ostatných partnerov. Viac o zasadnutí […]