Dňa 27.10.2021 bola zhotoviteľom stavby, spol. GMT development s.r.o. úspešne dokončená a odovzdaná stavba: Rekonštrukcia cyklotrasy na území Východných Karpát – SO 01, ktorá začína v Ruskom sedle na SK-PL hranici a končí v bývalej obci Ruské (SK).

Na zrekonštruovanej trase s celkovou výmerou takmer 5 km návštevníci okrem krásnej okolitej prírody a cyklistického vyžitia nájdu dva altánky s drevenými cyklostojanmi, ukážku kamennej cesty s cieľom čo najvernejšie sa priblížiť dobovému spôsobu ukladania štetového povrchu, obnovené historické priepusty a kamenné bloky nad priepustami, drevené lavičky a panoramatickú mapu zobrazujúcu okolité názvy vrchov.

V najbližšom čase pribudnú na trase ešte dva servisné cyklostojany a informačné tabule. Takisto sa na cyklotrase obnoví turistické značenie a vymenia sa, príp. doplnia nové smerovníky.

Viac fotografií z rekonštrukcie nájdete v Galérii