Ze względu na swoje położenie terytorium Słowacji było w odległej przeszłości ważnym węzłem komunikacyjnym. W prehistorii i starożytności przez ten region prowadził słynny Szlak bursztynowy, na byłych Austro-Węgrzech to była Magna via, królewska droga pocztowa, zbudowana w XVI wieku.

Budowa szlaków handlowych przez grzbiety Karpat (zwanych przez „Rusinów” „plaje”) było uwarunkowane przede wszystkim potrzebą wymiany towarowej (wino, sól…) między Austro-Węgrami a Polską. Tak było również w Stakčíne w dolinie Cirochy, przez którą przechodziła droga do Polski znana jako Porta Rusica. Pierwotnie prowadził przez Sninę, Stakčín i Zwala do polskiego miasta Woľa Michova. Później został przekierowany nad wioską Stakčín przez Przełęcz nad Roztokami Górnymi do miasta Cisna. Myto na tej drodze pobierano już w 1667 r. w nieistniejącej już wsi Zvala.W latach 1863-65 droga była remontowana z Michalovców do Przełęczu nad Roztokami Górnymi. W odbudowie wzięły udział wszystkie 34 gminy ówczesnego rejonu usługowego Stakčín. Każdego roku pracowali razem przez 2836 dni z zespołem i 4348 dni bez zespołu. Na drodze zainstalowano nowe liczniki kilometrów i centymetry, wyznaczające odległość między Michalovcami do Przełęczu nad Roztokami Górnymi. Do tej pory tylko nieliczne przetrwały pod rosyjskim siodłem iw Stakčínie. W XVIII i XIX wieku nad grzbietami gór powstało kilka kolejnych drogi („plaje” które służyły tylko miejscowym. Były to „plaje” między Smolníkiem a Solinką, między Ruskim a Smerekiem, między Novą Sedlicą a Wetliną oraz między Novą Sedlicą a Kňahiňą.

W latach 1945 – 1987r. były naprawiono i przebudowano dwa przepusty Pod Przełęczom nad Roztokami Górnymi, które zostały zniszczone po przejeździe frontowym, było prowadzono sporadyczne prace konserwacyjne i podłączono utwardzoną drogę leśną. Od 1988 r. nie przeprowadzono żadnych większych interwencji poza podstawową konserwacją. W 1999 i 2000 roku na szosie wytyczono szlak turystyczny i ścieżka rowerowa oraz przejście graniczne do Polski. Po polskiej stronie ostatni oryginalny odcinek tej drogi o długości 200 metrów został w 2005 roku pokryty asfaltem.

Tekst i zdjęcia: Ing. Miroslav Buraľ, Sme